Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening

Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening blev stiftet i 26. oktober 1840 (ældste Håndværkerforening i Danmark) med det formål  ”– deels at kunne samles på bestemte Tider til selskabelig Underholdning, deels at kunne bevirke Enighed og gjensidig Velvilje blandt Borgerne o.s.v”

Foreningens formål er i dag: ”- at bidrage til at samle og forene borgerne i Roskilde By og omegn samt at styrke det venskabelige forhold mellem dem og samtidig virke til Håndværkets og Industriens fremme”

Huset i Hersegade

Hvem kan blive medlem?

Håndværkere og industridrivende, samt andre der har interesse i Foreningen – så i princippet kan alle optages. Det er dog en betingelse, at indmeldelsen godkendes af bestyrelsen. 

Hvordan bliver jeg medlem eller får mere at vide?

Ved at kontakte et bestyrelsesmedlem, eller sende en mail til info@rbhi.dk

Du kan se Foreningens vedtægter her.

Restaurant Håndværkeren

Der er restaurant/selskabslokaler i RBHI's lokaler Hersegade 9, ved Hannibal Thamsen. 

Restaurant Håndværkeren

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer

Bestyrelsens sammensætning: 

Formand
Carsten Helge Nielsen
Tlf.: 4072 7608
Mail:cni@stofo.dk 

Næstformand
Kurt Eg
Tlf: 5336 6120
Mail. kueg@tscherning.dk

Sekretær og medlemsadministration
Lene Weidemann
Tlf.: 2320 1255
Mail: lenebirgittec@gmail.com

Kasserer
Lars Jensen (udenfor bestyrelsen)
Tlf: 4640 9138
Mail: larshhjensen@gmail.com 

Bestyrelsesmedlemmer
Preben Rasmussen
Tlf.: 4034 3119
Mail. Prebenfarvehuset@gmail.com 

Martin Wegeberg
Tlf. 3410 0577
Mail. martin@wegeberg.dk 

Lasse Larsen
Tlf: 2752 53350
Mail.lasselasse@gmail.com

Søren Nimb
Tlf: 2548 5504
Mail. nimb@mail.dk 

Suppleanter

Charlotte Fagerberg Nielsen
Tlf. 4087 9617
Mail. blomster.charlotte@gmail.com 

Nete Nørgaard
Tlf 2991 9557
Mail. steelbabe80@hotmail.com 

 


Foreningens kontonummer til kontingentindbetaling:

5292-0000268621