Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening

Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening blev stiftet i 26. oktober 1840 (ældste Håndværkerforening i Danmark) med det formål  ” – deels at kunne samles på bestemte Tider til selskabelig Underholdning, deels at kunne bevirke Enighed og gjensidig Velvilje blandt Borgerne o.s.v”. 

Foreningens formål er i dag: ”- at bidrage til at samle og forene borgerne i Roskilde By og omegn samt at styrke det venskabelige forhold mellem dem og samtidig virke til Håndværkets og Industriens fremme”. 

Huset i Hersegade

Hvem kan blive medlem?

Håndværkere og industridrivende, samt andre der har interesse i Foreningen – så i princippet kan alle optages. Det er dog en betingelse, at indmeldelsen godkendes af bestyrelsen. 

Hvordan bliver jeg medlem eller får mere at vide?

Ved at kontakte et bestyrelsesmedlem, eller sende en mail til info@rbhi.dk

Du kan se Foreningens vedtægter her.

Restaurant Håndværkeren

Der er restaurant/selskabslokaler i RBHI's lokaler Hersegade 9, ved Hannibal Thamsen. 

Restaurant Håndværkeren

Foreningen ledes af en bestyrelse,
der består af 7 medlemmer

Bestyrelsens sammensætning: 

Formand

Preben Rasmussen
Tlf.: 4636 1666
E-mail: farvehuset@mail.dk 

Næstformand

Michael Mathiasen
Tlf.: 2479 6113
E-mail: maler@mm-mm.dk

Sekretær

Lene Weidemann
Tlf.: 2320 1255
E-mail:  knudoglene@gmail.com

Medlemsadministration

Ole Steen Petersen
E-mail: olesteenpeter@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer

Carsten Yde Lassen
Tlf.: 4053 9870
E-mail: Carsten_yde@webmail.dk

Nels Rasmussen
Tlf: 4635 6257
E-mail: Nels.Rasmussen@mail.dk

Lars Bech
E-mail: Lars@fam-bech.dk

Kasserer

Lars Jensen (udenfor bestyrelsen)
Tlf: 4640 9138
E-mail: larshhjensen@gmail.com


Foreningens kontonummer til kontingentindbetaling:

5292-0000268621