Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening

Roskilde Borger- Håndværker- og Industriforening blev stiftet i 26. oktober 1840 (ældste Håndværkerforening i Danmark) med det formål  ”– deels at kunne samles på bestemte Tider til selskabelig Underholdning, deels at kunne bevirke Enighed og gjensidig Velvilje blandt Borgerne o.s.v”

Foreningens formål er i dag: ”- at bidrage til at samle og forene borgerne i Roskilde By og omegn samt at styrke det venskabelige forhold mellem dem og samtidig virke til Håndværkets og Industriens fremme”

Huset i Hersegade

Hvem kan blive medlem?

Håndværkere og industridrivende, samt andre der har interesse i Foreningen – så i princippet kan alle optages. Det er dog en betingelse, at indmeldelsen godkendes af bestyrelsen. 

Hvordan bliver jeg medlem eller får mere at vide?

Ved at kontakte et bestyrelsesmedlem, eller sende en mail til info@rbhi.dk

Du kan se Foreningens vedtægter her.

Restaurant Håndværkeren

Der er restaurant/selskabslokaler i RBHI's lokaler Hersegade 9, ved Hannibal Thamsen. 

Restaurant Håndværkeren

 

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer

Bestyrelsens sammensætning: 

Formand
Carsten Helge Nielsen
Tlf.: 4072 7608
E-mail:sebcarsten@gmail.com 

Næstformand
Kasper Christensen
Tlf: 2671 0750
E-mail. kc@heimdalteknik.dk 

Sekretær og medlemsadministration
Lene Weidemann
Tlf.: 2320 1255
E-mail:  knudoglene@gmail.com

Kasserer
Lars Jensen (udenfor bestyrelsen)
Tlf: 4640 9138
E-mail: larshhjensen@gmail.com

Bestyrelsesmedlemmer
Preben Rasmussen
Tlf.: 4034 3119
E-mail. Prebenfarvehuset@gmail.com 

Christian Johansen
Tlf. 2145 0383
E-mail. info@acklima.dk 

Kurt Eg
Tlf: 5336 6120
E-mail. kurt@tscherning.dk

Wisti Knudsen
Tlf: 2086 2415
E-mail. wisti-knudsen@mail.dk 

Suppleant

Birthe Schleicher
Tlf. 4264 8010
E-mail. bIrtheschleichers@gmail.com 

 


Foreningens kontonummer til kontingentindbetaling:

5292-0000268621