Resultat Fugleskydning 2020

Fuglekonge Finn Christoffersen
Fugledronning Karin Møbius
Kongeskytte Jette Dipo
Ringen Karin Møbius ved skytte Susanne Pallisbeck
Kronen  Hakon Meinertz ved skytte Nete Nørregaard
Højre Klo Karsten Helmer ved skytte Jette Dipo
Venstre Klo Nels Rasmussen ved skytte Christian Toft
Halsen Henriette Dietrichsen ved skytte Birgit Nielsen
Venstre vinge Leif Nielsen ved skytte Preben Rasmussen
Højre vinge Nels Rasmussen ved skytte Karen Lyngbæk
Brystpladen Finn Christoffersen ved skytte Jette Dipo