Erhverv, RBHI

RBHI er medlem af Håndværksrådet og kan på denne måde være med til at påvirke den generelle og politiske udvikling på arbejdsmarkedet, samt undervisning og udvikling på erhvervs skolerne. Medlemskabet giver også mulighed for hurtigt at kunne videregive medlemmerne information om udviklingen på arbejdsmarkedet. .

RBHI deltager også i Håndværker- og Industriforeningernes Samarbejdsudvalg (HIS-udvalget).

RBHI har i samarbejde med Håndværksrådet lavet en undersøgelse over, hvordan vores medlemmer ser på erhvervsklimaet i Roskilde. Undersøgelsen er blevet lavet op til Kommunaludvalget d. 19. november 2013. Du kan se resultatet her. 

Undersøgelsen med førte til et dialogmøde med Kommunens politikere omkring hvordan Erhvervsklimaet kan forbedres.

RBHI har - samme med Håndværksrådet - en løbende dialog med kommunen for at skabe de bedst mulige betingelser for de små mellemstore virksomheder i Roskilde. Senest har vi 2014 fået en repræsentant i det nyligt oprettede Udvalg for Vækst Erhverv og Globalisering der har Lars Lindskov som formand. Vores medlem er Hans Bo Hyldig.