Resultat Fugleskydning 2011

 

 

Fuglekonge    

Fugledronning

Kongeskytte

Povl Nielsen

Ingelise Hockerup

Erik Jacobsen

     

Ringen

Ingelise Hockerup

Skytte: Finn Christoffersen

Kronen

Dan Nørgaard

Skytte: Martin Wegeberg

Højre Klo

Carsten Yde Lassen

Skytte: Ole Knudsen

Venstre Klo

Hanne Jacobsen

Skytte: Claus Starcke

Halsen

Ry Damlund

Skytte: Leif Nielsen

Halen

Jane Kilden-Pedersen         

Skytte: Henriette Diederichsen

Venstre Vinge

Bente Troest

Skytte: Jøgen Kilden-Pedersen

Højre Vinge

Bente Troest

Skytte: Jørgen Kilden-Pedersen