Resultat Fugleskydning 2020

Resultat Fugleskydning 2020

Roskilde Borger- Hånværker- og Industriforening

Fuglekonge 

Finn Christoffersen

 
   

Fugledronning

Karin Møbius

   
Kongeskytte Jette Dipo
       
Ringen Karin Møbius ved skytte Susanne Pallisbeck
       
Kronen  Hakon Meinertz ved skytte Nete Nørregaard
       
Højre Klo Karsten Helmer ved skytte Jette Dipo
       
Venstre Klo Nels Rasmussen ved skytte Christian Toft
       
Halsen Henriette Dietrichsen ved skytte Birgit Nielsen
       
Venstre vinge Leif Nielsen ved skytte Preben Rasmussen
       
Højre vinge Nels Rasmussen ved skytte Karen Lyngbæk
       
Brystpladen Finn Christoffersen ved skytte Jette Dipo